Říjen 2007

Egyptské pyramidy

31. října 2007 v 20:25 7 divů světa

Egyptské pyramidy

Pyramidy v Gíze Pyramidy v Gíze
Egyptské pyramidy jsou prvním a do dneška jediným dochovaným divem starověkého světa. Ačkoliv se v Egyptě vyskytuje několik desítek pyramid, za první div světa jsou považovány pouze pyramidy, nacházející se na pyramidovém poli v Gíze nedaleko hlavního města Káhiry.
Na tomto poli se nachází tři velké pyramidy, které postavili tři faraóni ze 4. dynastie, která v Egyptě vládla přibližně v letech 2639/2589-2504/2454 př. n. l., tedy v období, které spadá do Staré říše dějin starověkého Egypta. V tomto období země vzkvétala a vládcové si mohli dovolit postavit velkolepé pohřební dílo.
Jedná se o následující pyramidy:
Chufuova pyramida
Rachefova pyramida
Menkaureova pyramida
Chufuova pyramida
Chufuova pyramida nebo také Cheopsova pyramida je největší pyramidou v Egyptě a je tak stojícím důkazem despotismu vládce Chufua (řec. Cheopse). Jde o vůbec nejznámější egyptskou stavbu. Z hieroglyfických nápisů lze její název přeložit jako "Chufu je na obzoru", případně jako "Chufův obzor".
Pyramida má v současnosti rozměr základny 230,38 x 230,38 metru a je vysoká 137,5 metru, i když původně byla ještě o 2m metry na každé straně delší a o 10m vyšší.Plocha, kterou pyramida zabírá je 5.15hektarů. Chybějící špička, kazící dojem dokonalého jehlanu, je zřejmá na první pohled - díky tomuto defektu byla za druhé světové války na vrcholu pyramidy protiletecká pozorovatelna. Jedná se o nejhmotnější stavbu na světě, kdy původní objem celé stavby měřil asi 2 520 000 m³. Na celou stavbu bylo použito asi 2,3 milionu kusů kamenných bloků (jeden má cca 2,5 tuny), které na zemi spočívají tíhou téměř 5 000 000 tun. Podle záznamů historika Hérodota pracovalo na stavbě v tříměsíčních intervalech okolo sta tisíc otroků po dobu asi 20 let. Dnes se odborníci shodují, že na stavbě pracovalo něco přes 30 tisíc dělníků, někteří mluví dokonce o pouhých 10 tisících - ne však otroků, ale rolníků a kvalifikovaných dělníků, pro něž bylo v blízkosti pyramidy zřízeno dokonce i sídliště s několika tisíci domy.
Další nezodpovězená otázka je vlastní technologie stavby, kde se spekuluje o možnostech užití zvedacích nástrojů nebo použití ramp. Použití zvedacích nástrojů podporoval i Hérodotos, ale tato technologie by byla pomalá a vyžadovala by mnoho lidí, použití ramp je mnohem pravděpodobnější, ale má také háček, a to délku ramp při postupující výšce pyramidy. Celá tato stavba byla postavena jako hrobka krále Chufua, proto je v ní vytesána také pohřební komora. Tato komora je, oproti předchozím obdobím, kdy byla vždy pod úrovní země, vytesána v samém nitru pyramidy. A není pouze jedna, ale hned tři, umístěné v různých výškách přibližně nad sebou (jedna z nich je pod úrovní pyramidy). To díky postupu stavby pyramidy a obavám krále z předčasné smrti. Do pravé pohřební komory (třetí v pořadí, s rozměry 10,4 x 5,2 x 5,8 metru) vede chodba, která navazuje na tzv Velkou galerii, která je 45 metrů dlouhá a 8,5 metru vysoká. Její stěny jsou obloženy osmi vrstvami vápencových bloků tak, že vrchní vrstva překrývá spodní tak těsně, že vzniklou mezerou neprojde ani čepel nože. Desky byly opracovávány pouze měděnými dláty, pískem a vodou. V pohřební komoře dodnes stojí sarkofág z jednoho kusu žuly, který sem byl dopraven ještě před dokončením komory, neboť je tak velký, že by neprošel dveřmi. Královo tělo zmizelo už před mnoha sty lety, stejně jako bohatá pohřební výbava, která jako každá jiná skončila v pytlech vykrádáčů hrobek.
Každou pyramidu obklopoval komplex staveb. Z těchto staveb se dodnes zachovaly jen zbytky zádušního chrámu a tři satelitní pyramidy, patřící zřejmě jeho manželkám. Pyramida byla během staletí poškozena lupiči, ale v 7. století př. n. l. byla opravena králi 26. dynastie. Po dobytí Egypta Araby, kteří byly ke kulturnímu dědictví stejně nemilosrdní, jako někteří rádoby archeologové a hledači pokladů, podlehla novému drancování.
Upraveno zběžně dle publikace Za sedmi divy světa od V. Zámarovského
Soubor:Pyramide Kheops.JPG
Rachefova pyramida
Rachefova pyramida u Gízy je jen o málo menší než největší pyramida v Egyptě postavená pro krále Chufua (Cheopse), ale z dnešního pohledu se jeví vyšší. Tento dojem vyvolává umístění na výše položeném místě a také do jisté míry strmější sklon stěn. Díky tomu si ji mnoho obdivovatelů plete s pyramidou Chufuovou.
Tuto hrobku si vybudoval král Rachef (Chafre, řec. Chefrén). Základna měří 215,25 metru a má výšku 143,7 metru a dnes jí chybí vrcholek, neboli pyramidion. Postavena je o něco méně propracovaněji, než pyramida Chufuova, spáry mezi bloky jsou často široké. Obložení pyramidy se dochovalo pouze pod vrcholem.
Pohřební komora se zde nachází pod povrchem, vytesaná do skalního podloží, přístupová cesta k ní je mnohem jednodušší, než u pyramidy Chufuovy. Co ale nechybí ani u této pyramidy je komplex staveb, které ji obklopují. Jedna zvláštnost však u této pyramidy existuje. Je jí Velká Sfinga, obrovitá socha ležícího lva s hlavou panovníka.
Soubor:Egypt.Giza.Sphinx.02.jpg
Menkaureova pyramida
Menkaureova pyramida je nejmenší pyramida, která se nachází v Gíze u Káhiry (Egypt). Její jméno v překladu znamená Božský je Menkaure. V době jejího vzniku už byla egyptská říše pravděpodobně oslabena, ale není známo, kvůli čemu se tak stalo.
Král Menkaure (řec. Mykerinos) měl být dobrotivý panovník. Podle tradice se za jeho vlády vedlo lidu mnohem lépe než za jeho předchůdců.
Jeho pyramida je na poli v Gíze nejmenší, ale i tak už nikdo jiný po něm vyšší pyramidu nepostavil. Základna pyramidy měří 108,4 metru a vysoká je "jen" 66,45 metru. Na její stavbu bylo použito větší množství žuly, což byl materiál mnohem prestižnější než pískovec. Podle dostupných zpráv však byla pyramida ze všech nejkrásnější, a to díky obložení, které mělo být v dolní třetině z asuánské červené žuly, ve střední třetině z bílého turského vápence a špička byla opět z červené žuly. Toto obložení se dochovalo až do 16. století, kdy bylo uloupeno mamlúky.
Na rozdíl od předchozích pyramid nevznikl u této pyramidy hřbitov panovníkových příbuzných a úředníků, ale i zde se nachází komplex chrámů a tři malé pyramidy.

Od Rony za Sonb

31. října 2007 v 18:42 Co jsem vyhrála
Od Rony za Sonb:

Bleskovka Mix 1

30. října 2007 v 21:14 Bleskovečky
Bleskovka Mix 1
1) Kdo to je?
2) Napiš muzikál, ve kterém hrála. (Pokud víš tak i seriál)
3) Je to zpěvačka, herečka nebo obojí?
4) Poznej zvířata:
a) Small info: Samice tohoto druhu seřeže po páření samečka. (........ nábožná)
b) Small info: Tento had je nejjedovatější na světě. (..... černá)
c) Small info: Tento savec je nejrychlejší na světě.
d) Small info: Tento pes pracuje s ovcemi ( hlídá, zahání atd.)
5) Hlasuj prosím pro Teri tady a pro Teri - Keiru Knightley tady. Dík moc:-)
6) Pokud se ti chce přihlaš se do SONC zde.
7) Máš rád/a záhady?
8) Chtěl/a bys někdy potkat Lochnesku?:-D
9) Vyber co bys chtěl/a na diplom: (Diplomy budou tentokrát trochu netradiční, aspoň doufám, pokud to půjde dát na blog)
Nějaká kytka s přírodou
Slunce s mrakama
Něco podzimního
Něco vánočního
.....................................................................................
PS: Pokud v bleskovce bude pár chyb, ale fakt jen pár nevadí:-)!

Bermudský trojúhelník

30. října 2007 v 20:36 Záhady naší planety
Bermudský trojúhelník

Jste-li fandové tajemných věcí a záhad, pak vám v minulosti jistě neušla zmínka o bermudském trojúhelníku. O místě, které se nachází východně od Spojených států, bylo napsáno již několik hypotéz, za jakých podmínek na onom místě záhadně mizí lodě a letadla. Přečtěte si o nich.

Doby, kdy se náhlá zmizení lodí včetně posádky přisuzovala obrovským obludám, nadpozemským stvořením, zlým mořským pannám, Krakenovi, který požíral námořníky, jsou ty tam a vědci s postupem času a především s možností využití moderních technologií zjišťují, co je příčinami náhlých zmizení desítek letadel a plavidel.
Bermudský trojúhelník je pomyslná oblast, umístěná jihovýchodně od pobřeží Spojených států. Bermudský trojúhelník však není oficiální název. Ústav zeměpisných jmen v USA neuznává toto pojmenování jako správné a tak ho nazval dle svého - Devilův resp. Ďábelský trojúhelník.
Od pradávna se lidé domnívali, že je tato obávaná oblast v rukou neznámých mocností, všelijakých oblud či dokonce nadpozemských bytostí. Již v minulém století však stále častěji vědci bádali nad touto oblastí a snažili se vysvětlit sobě a především všem ostatním, co za tímto zvláštním jevem stojí. Jedna z možností říká, že za náhlé mizení plavidel může silné magnetické pole. Bermudský trojúhelník je jedním z míst, kde se střelka magnetického kompasu náhle otočí k pravému zeměpisnému severu. Běžně na Zemi se však střelka kompasu natočí k magnetickému severu. Právě odchylka mezi severem zeměpisným a magnetickým znamená pro mořeplavce přímé nebezpečí především v navigaci. Neznalý člověk však něco podobného ani nepostřehne. Tato odchylka se pohybuje kolem hodnoty 24°, což je pro někoho hodnota sice mizivá, pro mořeplavce však velmi znatelná. Pokud tedy podobná situace postihne námořníky, kteří mají do této oblasti namířeno, může dojít k citelnému odchýlení od jejich plánované cesty, a tak se snadno mohou ocitnout v nebezpečí.

Bermudský trojúhelník
Druhou možnou hypotézou je působení silného Golfského proudu. Fakt, že na místě údajného ztroskotání lodě či pádu letadla nebyly nalezeny žádné trosky ani pozůstatky posádek, by mohl objasnit právě tento proud. Ten totiž společně v kombinaci s nepředvídatelným karibsko-atlantickým podnebím vytváří nepříhodné počasí jak pro plavbu, tak pro let. Na lodě zde také čekají četné útesy a mořské proudy, které jim jejich plavbu nijak neulehčí. Zdá se, že faktorů, které vysvětlují záhadu několika století, je dost a dost. Nedávno však přišli s nejnovější, a snad s ještě "dokonalejší" hypotézou britští vědci. Za mizením lodí a dokonce i letadel stojí plyn - methan. Ten totiž vyvěrá z mořských hlubin a vyprchává na hladinu moře, odkud nadále stoupá do ovzduší.
Když totiž tento plyn vystupuje z hlubin na mořskou hladinu ve větším množství, snižuje tak hustotu vody až do takového
stavu, kdy se většina pevných objektů, tedy včetně lodí, začne propadat a "bořit" do vody. Posádka tak nemá žádnou šanci loď opustit, protože se plavidlo řádově během několika sekund zcela potopí. Stejný osud postihne i posádku se záchrannými vestami. Únik methanu je tedy s největší pravděpodobností příčinou zmizení téměř 20 lodí, které se ztratily od druhé světové války. Tento fakt potvrzuje i jeden z nalezených vraků na dně Atlantického oceánu. Plavidlo - rybářská loď - z roku 1890 až 1930 měla nepoškozený trup, z čehož lze s největší pravděpodobností opravdu usoudit, že se loď doslova propadla na dno moře, a to v horizontální poloze. Kdyby totiž došlo k potopení lodi vlivem jejího poškození, naklonila by se na bok.
To vše však platilo pro lodě. Proč však v oblasti bermudského trojúhelníku padají i letadla? To britští vědci vysvětlují opět jednoduchým způsobem. Methan, který vzejde z podmořské hladiny, nadále stoupá do ovzduší a tak je ohrožuje. Je-li jeho množství v dostatečné míře, může způsobit společně s nedostatkem kyslíku poruchu motorů. Nižší koncentrace jsou však ještě mnohem nebezpečnější. Směs methanu se vzduchem je vysoce výbušná, tudíž by mohla explodovat vlivem žáru z letadlových motorů.

Jsme v soutěži o nej celebritu - STOP

30. října 2007 v 19:36 Hlasujte pro mě
Jsme v soutěži o nej celebritu STOP
Ahoj, prosím hlasujte pro Teri-Keira Knightley tady. Děkuju moc:-)

Jsem v další SONB - STOP

28. října 2007 v 18:14 Hlasujte pro mě
Jsem v další SONB - STOP
Prosím vás hlásněte mi na tomto blogu pro Teri.
Děkuju moc a až budete potřebovat napište a já taky hlásnu:-)

Pat a Mat

26. října 2007 v 19:13 Seriály
Pat a Mat
Pat a Mat je český animovaný seriál o dvou nezručných kutilech, Patovi a Matovi. Byl vytvořen Lubomírem Benešem a Vladimírem Jiránkem.
Popis
V seriálu vystupují dvě postavy, které se vždy snaží vyřešit nějaký problém. Používají při tom různé, obvykle nevhodné nástroje, což vede k ještě větším problémům. Nakonec ale dvojice problém vyřeší nejneefektivnějším způsobem.
Humor využitý v příbězích není samoúčelný, ale je také návodem k optimistickému přístupu k životu. Pat s Matem se sice dostávají do obtížných situací, ale nikdy se nevzdávají, dokud problém nějakým nápaditým způsobem nevyřeší.
K seriálu neodmyslitelně patří i jeho soundtrack, který složil Petr Skoumal. Soundtrack obsahuje vlastně jen ústřední melodii a zvuk foukací harmoniky.
Historie
Poprvé se dvojice objevila v roce 1976 v krátkém filmu Kutilové, který byl i pilotním filmem seriálu.
Záhy na to se ale, v duchu normalizace 70. let, tyto postavičky staly předmětem kádrování - autorům bylo vyčítáno nejen jejich nedosatečné "socialistické uvědomění" ale i "záměrně" vybrané barvy triček, které podle kádrováků měly ironizovat SSSR (červená) a ČLR (žlutá).
Proto se produkce televizního seriálu pod jménem A je to! ujalo bratislavské studio Československé televize, v 80. letech i Krátký film. V tomto seriálu, natáčeném v Praze, získaly loutky Kutilů svou definitivní podobu.
Původně se měl seriál stát zábavou pro dospělé, ale stal se populárním u všech věkových kategorií. V bývalém Československu mohlo být prvních 35 epizod vytvořeno jen jako krátké, sedmiminutové televizní příběhy pro děti.
Svá jména Pat a Mat dostali kutilové v roce 1989, zpočátku pro zahraniční distribuci Krátkého filmu. Od té doby je seriál nazýván podle nich.
Pat a Mat se stali populárními i v mnoha dalších zemích, například Polsku, Německu, Švýcarsku, Brazílii, Finsku, Nizozemsku, Norsku, Íránu a dalších.
V roce 1990 založil Lubomír Beneš (zemřel roku 1995) své vlastní studio animovaného filmu AIF studio v Praze a Curychu (marketing, prodej a finance). V něm vyrobil dalších 14 epizod a všech 49 studio začalo distribuovat na mezinárodním trhu.
Později byla vydána pětice DVD s příběhy Pata a Mata, s některými původními filmy. V roce 2005 pak již bylo vyrobeno celkem 78 epizod, z nichž ty pozdější ale už vyráběli jiní autoři, částečně i jiní animátoři. Členem těchto nových týmů je i Marek Beneš, syn Lubomíra Beneše.
Fotografie

Král Designů

25. října 2007 v 12:37 Hlasujte pro mě
Král Designů
Hlásni prosím pro Teri: tady
Dík moc:-)

Soutěž o nejlepší colorku

24. října 2007 v 22:00 Soutěže
Soutěž o nejlepší colorku:
Tato soutěž bude mít 2 kola, v obou se bude colorizovat jinej obrázek. Počítám, že se tak přihlásí 6 - 12 lidí. V 1. vypadne zhruba polovina a 2. kolo bude už finále.
Pravidla:
Do komentářů napiš:
1) Přezdívku
2) Adresu blogu
3) O čem máš blog
4) Co chceš na diplom
Já nemůžu hlasovat pro nikoho.
Colorky mi posílejte na crazyholky@seznam.cz
Zcolorizujte toto:
A na blog si dejte toto:

Návštěvnost za minulý týden

24. října 2007 v 15:33
Návštěvnost za minulý týden:
Na blog dávat návštěvnost za týden nebudu, ale ten minulej týden se mi líbil, tak jsem ho sem dala:-)
Pondeli: 32
Utery: 58
Streda: 55
Ctvrtek: 85
Patek: 50
Sobota: 58
Nedele: 34

Celkem: 372

Můj dosavadí nej rekord

24. října 2007 v 15:31
Můj dosavadí nej rekord
Musím moc moc poděkovat těm, kteří se přšli ve čtvrtek 18.10. podívat na můj blog, jsem moc ráda za to číslo, které mi naskočilo na blogu:-D! Vím, že pro někoho je to "prd", ale pro mě to je fakt docela vysoký číslo za návštěvnodst! Takže ještě jednou děkuji:-)!
Pozdě večer:
Asi o půl 12:
Konečný rekord, který bohůžel nemám skopírovaný, bylo přeci jen už docela pozdě:-D
85

Nový rekord ze 14.10.

24. října 2007 v 15:01
Nový rekord ze 14.10.
Děkuju moc těm, kteří v neděli navštívili můj blog:-)
Navečer:
Ve 21:30
Skoro rekord
Rekord skoro konečný ve 23:32
Konečný rekord bohůžel memám skopírovaný, takže to aspoň napíšu:-D:
67

Výsledky Bleksovky Film 1

20. října 2007 v 12:12 Diplomy pro vás
Výsledky Bleksovky Film 1

Ally McBealová

19. října 2007 v 22:38 Seriály
Ally McBealová
Tento seriál dřív dávali ve středu ve 21:25, ale přeložili ho na pátek 22:50! Někdy se zkuste mrknout je to takový ulítlý a stojí to zato, i když některé díly jsou nic moc, třeba jako ten včerejší, ale vcelku to je dobrý:-)
Ally McBealová I

Báječné časy

Je skvělá ve službách práva, ale občas si příliš komplikuje život. Úspěšný americký seriál o ženě plné sexu a paragrafů (1997-2002). Hrají: C. Flockhartová, C. Thorne-Smithová, G. Germann, L. N. Carsonová, G. Bellows, P. MacNicol, J. Krakowská a další. Režie Jonathan Pontell
Brian Michaelson, šéf firmy MicroWorld umírá a své zdravé srdce chce darovat svému neobvyklému příteli, vrátnému Berniemu Gilsonovi. Právě tento poněkud kuriózní případ dostává na starost Ally McBealová. John Cage zase hájí svého bratrance Alana Farmera, který v afektu ztloukl pádlem od kánoe pět mileneckých párů. Billy a Georgia se jaksi "probudili" ze svého pracovního zaujetí a přitom s nemilým překvapení zjišťují, že jejich láska se scvrkla jen na pár minut vzájemného objetí.
Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno
Znám ho nazpaměť
Je skvělá ve službách práva, ale občas si příliš komplikuje život. Úspěšný americký seriál o ženě plné sexu a paragrafů (1997-2000). Hrají: C. Flockhartová, C. Thorne-Smithová, G. Germann, L. N. Carsonová, G. Bellows, P. MacNicol, J. Krakowská, V. Shepardová a další. Režie: Jonathan Pontell
Ally McBealová propadá depresi z toho, že je stále bez partnera, s kterým by mohla prožít celý život. Když proto odmítne odejít do práce, její znepokojená přítelkyně Reneé si přizve na pomoc Richarda Fishe. Ten se pak nepříliš úspěšně pokouší Ally vyléčit svými cynickými vtípky a poznámkami. Také Ling už má dost neustálého fňukání a naříkání Ally. Rozhodne se, že vhodného muže pro ni najde sama. K velikému šoku svých spolupracovníků přivádí druhý den ráno do firmy hned několik mužů, které při cestě do práce "vybrala" za účelem seznámení. Všem je zřejmé, že to není zrovna nejšťastnější nápad...
Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno

Muzikál

Je skvělá ve službách práva, ale občas si příliš komplikuje život. Úspěšný americký seriál o ženě plné sexu a paragrafů (1997-2002). Hrají: C. Flockhartová, C. Thorne-Smithová, G. Germann, L. N. Carsonová, G. Bellows, P. MacNicol, J. Krakowská, V. Shepardová a další. Režie Bill D'Elia
Ally představuje Briana svým rodičům a je z toho značně nervózní. Druhý den se v kanceláři marně snaží vysvětlit své chování otci a pohádá se s ním. John Cage je na návštěvě u terapeuta rozmrzelý, protože Elaine chce slavit jeho třicáté šesté narozeniny. Navíc je pořádně naštvaný na Nell, která se s ním rozešla nevhodným způsobem. Richard Fish nemá nic proti tomu, aby se Nell vrátila zpátky k firmě. Na večírek v baru si Renee, Elaine a Georgia připravili poněkud zvláštní překvapení...
Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno

Svatba

Je skvělá ve službách práva, ale občas si příliš komplikuje život. Úspěšný americký seriál o ženě plné sexu a paragrafů (2000-2001). Hrají: C. Flockhartová, C. Thorne-Smithová, A. Hecheová, L. N. Carsonová, R. Downey Jr., P. MacNicol, J. Krakowská, V. Shepardová a další. Režie: Kenny Ortega
Malcolm Wyatt požádá Ally, aby jej hájila proti údajnému smyšlenému obvinění jedné mladé ženy. Na druhé straně případu má stanout právník Larry Paul a Ally je značně nervozní z toho, že se svým milencem setká právě u soudu. K tomu ale nedojde, později jí kolegyně Coretta vysvětlí, že Larry se již natrvalo odstěhoval do Detroitu, aby byl blízko svého syna. Richard zaměstná Jane Wilcoovou jako novou sekretářku ve firmě. Brzy zjistí, že to bohužel nebyl právě ten nejlepší nápad. Ally mluví s duchem svého prvního milence Billyho a rozhodne se, že půjde na schůzku s Malcolmem...
Vysílání prvních čtyř řád seriálu Ally McBealová končí. To ale neznamená, že se s hlavní hrdinkou a jejími kolegy loučíme natrvalo. Po letní dvouměsíční přestávce začneme vysílat pátou řadu seriálu Ally McBealové hned na začátku září 2007.
Kliknutím na obrázek zavřete okno

Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno

Tísňové volání

Je skvělá ve službách práva, ale občas si příliš komplikuje život. Poslední řada úspěšného amerického seriálu o ženě plné sexu a paragrafů (2001-02). Hrají: C. Flockhartová, T. Berenger, G. Germann, P. MacNicol, R. Hallová, P. de Rossi a další. Režie Billy Dickson
John Cage zastupuje muže, který má problémy s tím, zda se ve městě uskuteční nebo neuskuteční každoroční vánoční oslavy. Ten případ jej neobyčejně zaujme, protože si sám vůbec nedovede představit poslední dny v roce bez vánočních svátků. Ally řeší případ pastora, kterému zastřelili na ulici ženu. Proto má pocit, že již nedokáže věřit v Boha. Těžko tak obhajuje vlastní funkci v kostele před zástupci kléru i farníky. Jeho syn ze stejného důvodu odmítá zpívat v kostele. Elaine připravuje večírek v baru a při zkouškách hudebního nastudování písníček svádí Glenna.
Kliknutím na obrázek zavřete okno

Kliknutím na obrázek zavřete okno
Kliknutím na obrázek zavřete okno

Kliknutím na obrázek zavřete okno

Kliknutím na obrázek zavřete okno
Videoukázka:

Julia Stiles

15. října 2007 v 22:04 Herci a Herečky
Julia Stiles
Herečka
Datum narození: 28.03.1981
Místo narození: New York, USA
Znamení: Beran
Životopis:
Julia se paralelně věnuje divadelnímu, televiznímu i filmovému herectví. Obdiv kritiků si získala za svůj herecký výkon v nezávislém filmu Patrick Stettnera Cizí záležitost, který měl v roce 2001 premiéru na filmovém festivalu Sundance a MFF v Torontě.

Zahrála si také v trojici projektů, inspirovaných tvorbou Shakespeara: moderní adaptaci Othella v režii Tima Blakea Nelsona jménem O, adaptaci Hamleta Michaela Almereyda s Ethanem Hawke a komedii Deset důvodů, proč tě nenávidím, která jí vynesla ceny MTV Movie Award a Chicago Film Critics Award. Mezi její další filmy patří Velké trable malého města, A Guy Thing, Agent bez minulosti, Úplně vzhůru, Tichý nepřítel, Má mě rád, nemá mě rád, Wicked (cena pro nejlepší herečku na Pražském filmovém festivalu) a Nežádej svůj poslední tanec, za který získala dvě ceny MTV.

V současné době pracuje na adaptaci knihy Sylvie Plath The Bell Jar, ve které bude hrát hlavní roli a zastane také roli producentky. Na televizní obrazovce se představila v miniseriálu The Sixties a filmu Before Women Had Wings. Zahrála si také v jedné epizodě oblíbeného seriálu Chicago Hope. Mezi její nadcházející filmy patří romantická komedie The Prince and Me a film Johna Turturra Romance and Cigarettes, ve kterém si zahraje s Jamesem Gandolfinim a Susan Sarandon.
Filmografie:
2007
2006
Satan přichází (Omen, The) ...Katherine Thorn
2005
Little Trip to Heaven, A ...Isold
2005
Edmond ...Glenna
2004
Prince & Me, The ...Paige Morgan
2004
Bourne Supremacy, The ...Nicky
2003
2003
Carolina ...Carolina Mirabeau
2003
Guy Thing, A ...Becky Jackon
2002
2001
2001
O (O) ...Desi Brable
2001
Business of Strangers, The ...Paula Murphy
2000
2000
Down to You ...Imogen
1999
1999
'60s, The ...Katie Herlihy
1998
Wide Awake ...Neena Beal
1997
Devil's Own, The ...Bridget O'Meara
1997
Before Women Had Wings ...Phoebe Jackson
1996
I Love You, I Love You Not ...Young Nana's Friend
1994
Cyndi Lauper: 12 Deadly Cyns... and Then Some ...(segment "Sally's Pigeons")
Fotografie z filmů:
Deset důvodů, proč tě nenávidím
Julia Stiles
Bourneovo ultimátum
Julia Stiles
Normálně:
Julia Stiles
Julia Stiles

Deset důvodů, proč tě nenávidím

14. října 2007 v 12:43 Vyřazeno
Deset důvodů, proč tě nenávidím
Deset důvodů, proč tě nenávidím - 10 Things I Hate About You
Originální název: 10 Things I Hate About You
Motto: Kdo dokáže zkrotit tuhle nesnesitelnou holku?
Typ filmu: komedie
Rok výroby: 1999
Režie: Gil Junger
Hrají:
Heath Ledger , Julia Stiles , Larisa Oleynik , David Krumholtz , Gabrielle Union , Allison Janney , Gil Junger , Daniel Kountz , Joseph Gordon-Levitt , Andrew Keegan , Daryl Mitchell , David Leisure , Kyle Cease , Tarance Houston , Eric Riedmann , Quinn Maixner , Demegio Kimbrough , Todd Butler , Dennis Mosley , Benjamin Laurance , Aidan Kennedy , Jesse Dyer , Carlos Lacamara , J.R. Johnson , Brian Hood , Travis Muller , Ari Karczag , Joster Inglis , Brian Mashburn
Popis:
I v kulisách americké střední školy se mohou odehrávat silné filmové příběhy, zvláště pokud se jejich tvůrci nechají volně inspirovat Shakespearem. Sestry Stratfordovy jsou jako voda a oheň. Krásnou a křehce půvabnou Biancu (Larisa Oleyniková) zbožňují všichni kluci ze školy. Problém je v tom, že díky přísným rodinným pravidlům nesmí Bianca randit, dokud si nenajde chlapce i její starší sestra Kat (Julia Stilesová), která je hádavá, jízlivá, neústupná a v neposlední řadě inteligentní. Zkrátka oplývá vlastnostmi spolehlivě odpuzujícími okolí včetně vlastní rodiny. Biance nezbývá nic jiného než nastražit na svou sestru léčku v podobě stejně nesnesitelného mladíka. Pokud se ti dva za vzájemného jiskření nezabijí, určitě si nakonec padnou do oka…
Volnou předlohou žhavě současného příběhu s letitou zápletkou je Shakespearova komedie Zkrocení zlé ženy.
Moje hodnocení: ****
* = Ztráta času
** = Nic moc
*** = Průměrný
**** = Docela dobrý
***** = Skvělý
Fotografie:
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)
Deset důvodů, proč tě nenávidím (10 Things I Hate About You)

Řetězák 3

13. října 2007 v 18:53
Řetězák 3
Jak se jmenuješ? » Tereza
Máš sourozence? » jo bráchu
Na jaký typ školy chodíš? »
Hraješ na ňáký nástroj? » na flétnu, na kytaru a na klavír

Bleskovka Film 1

12. října 2007 v 21:15 Bleskovečky
Bleskovka Film 1
1) Z jakého filmu to je? (PS: podle mě je to skvělej a ulítlej film)
2) Viděl/a jsi ho?
3) Jestli jo jak se ti líbíl, jestli ne chceš ho vidět?
4) Hlásni prosím tady pro Teri: tady - Dík moc:-)
5) Kam by jsi chtěl/a jet o prázdninách a nejen o nich? (Anglie, Alpy...)
6) Těšíš se na Vánoce?:-D
7) Vyber kam by jsi radši jel/a:
Řecko / Chorvatsko
Anglie / Kanada
Rusko / Thajsko
Island / Finsko
8) Co chceš na diplom?

Fotky

12. října 2007 v 20:35 Vyřazeno
Avril Lavigne - fotky
Avril Lavigne


Avril Lavigne
Avril Lavigne
Avril LavigneAvril Lavigne

Avril Lavigne

Avril Lavigne

Avril Lavigne

Avril Lavigne


Avril Lavigne

Avril Lavigne

Avril Lavigne
Od Joži za bleskovky

12. října 2007 v 19:32 Co jsem vyhrála
Od Joži za bleskovky: